Rett til å bære ryggmerke

Publisert

Styret har besluttet å tildele rett til å bære ryggmerke fra 14. mars 2021 for følgende personer i klubben. Dette på grunn av utsettelse av årsmøtet.

Tildeling av rett til å bære ryggmerke i 2021

Jan Einar Halset
Torleiv Olavson Momrak
Aina Hansson
Torgeir Dalåsen
Amund Kyhring Stokkenes
Hege Sørensen
David Roger Vassli
Svein-Erik Normann Nilsen
Gunn Karin Knudsen
Stuart Hinshelwood
Runar Faber
Bjørn Kristian Haugen
Kåre Angvik
Kari Buer Angvik
Roger Moore
Jenna Wiggins
Per Ivar Moi
Malcolm Whitbread
Birgith Brunvoll
Jørn Øverby
Nadya Ivanova
Christian Koppervik
Ronny Karlsen
Thor Birger Jakobsen
Jan Nicolaisen
Christian Nielsen
Elsabeth-Marie Westgård
Arild Tollefsen Vik
Bjørn Tor Engen
Ingolf-Loke Stefansson
Tony Andre Pisani Thomassen
Christian Bruno Størseth
Jan Hugo Strand

Styret 14. mars 2021