Årsmøte 2024

Publisert

Herved bekjentgjøres at Årsmøtet i klubben 2024 avholdes på Rock Inn i Oslo lørdag 10. februar 2024 klokken 14:00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være klubben i hende 31. desember 2023. Saken må legges frem ferdig med vedtakskonklusjon.

Nye medlemmer

Publisert

Vi ønsker medl.nr 549 Tobias Skillington fra Kent i UK, Medl.nr. 550 Henny van der Kruk fra Landgraaf i Nederland og Medl.nr. 551 Ruby Haanen fra Landgraaf i Nederland, velkommen i klubben.

Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medl,nr. 548 Katarzyna Skorupska fra Oslo, velkommen i klubben.