Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medl.nr 439 Kasper Børresen, velkommen i klubben. Han er nytt jr. medlem.

Nye medlemmer

Publisert

Vi ønsker medl.nr 452, Grethe Synnøve Larsen fra Sollihøgda og Medl.nr. 453 Arild Tollefsen Vik fra Kopervik, velkommen i klubben. Arild har vært medlem for mange år siden.