Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medl.nr. 309, Erik Støyl fra Spikkestad, velkommen i klubben.

Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medl.nr. 364 Heidi Hermansen fra Krokkleiva, velkommen i klubben.