Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medl.nr. 541 Jack-Ivar Brekke fra Tolvsrød, velkommen i klubben.

Nytt Medlem

Publisert

Vi ønsker medl.nr. 539 Brigitte Friedrichs fra Røyse, velkommen i klubben

Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medl.nr. 538 Jørn Løngaard fra Strømmen, velkommen i klubben.