Styret, Komiteer og Chiefer

Styret i YCC-Norway består av følgende personer:

PRESIDENT
Hans-Peter Lannerstedt – Spikkestad
Tlf: +47 91 70 04 09

VISEPRESIDENT
Ole-Marius Aspelund – Veggli
Tlf: +47 97 12 38 25

KASSERER
Kirsten Haukemyr – Nøtterøy
Tlf: +47 98 69 5158

SEKRETÆR
Per Engh – Hakadal
Tlf: +47 91 60 72 66

STYREMEDLEM
Geir Elverum – Rundhaug
Tlf: +47 91 89 72 18

JUNIORMEDLEM
Tuva Fredhall Lannerstedt – Spikkestad
Tlf: +47 41 28 99 53

VARAMEDLEM
Rune Kristiansen – Kongsvinger
Tlf: +47 91 53 26 46

Int. koordinator: Ole-Marius Aspelund

Klubbtreffansvarlig: Nina Eriksen – Jørn Øverby

Klubbshopansvarlig: Rolf Gulbrandsen

Webansvarlig: Christian Rogne

Valgkomitee: Jannicke Sommer-Ekelund – Mona Kristin Hylander – Elsabeth Westgård


CHIEFER

Østfold
Ingolf-Loke Stefansson
Tlf: +47 46 86 12 77

Akershus
Follo
Christian Rogne
Tlf: +47 91 15 54 72

– Romerike
Fred Martila
Tlf: +47 92 45 71 90

Akershus Vest

Tlf: +47

Oslo
Jørn Sand
Tlf: +47 97 03 85 42

Hedmark
Rune Kristiansen
Tlf: +47 91 53 26 46

Oppland

Buskerud
Jørn Øverby
Tlf: +47 90 56 19 94

Vestfold
Frode Børresen
Tlf: +47 91 83 58 48

Telemark
Kjell Espedalen
Tlf: +47 91 16 38 50

Agder
Tore Slettebø
Tlf: +47 98 68 60 70

Rogaland
Arild Tollefsen Vik
Tlf: +47 97 52 95 55

Hordaland
Alf Øien
Tlf: +47 92 62 65 72

Sogn og Fjordane
Stig Terje Berget
Tlf: +47 93 05 03 41

Møre og Romsdal
Birgith Brunvoll
Tlf: +47 94 18 52 03

Trøndelag
Per Gjengår
Tlf: +47 91 89 72 19

Nordland

Troms
Mariann Dijkhuizen
Tlf: +47 90 13 82 09

Finnmark