Styret, Komiteer og Chiefer

Styret i YCC-Norway består av følgende personer:

PRESIDENT
Hans-Peter Lannerstedt – Spikkestad

VISEPRESIDENT
Ole-Marius Aspelund – Veggli

KASSERER
Jørn Sand – Oslo

SEKRETÆR
Bjørn Jøndal – Son

STYREMEDLEM
Per Gjengår – Trondheim

VARAMEDLEM
Nina Eriksen – Oslo

 

Int. koordinator: Trond Stien

Tur- og Treffkomitee: Nina Eriksen – Per Johansen – Gerd-Berit Lindalen

Klubbshopansvarlig: Hans-Peter Lannerstedt – under opplæring Eirik Jarl Nilssen

Webansvarlig: Hans-Peter Lannerstedt – under opplæring Christian Rogne

 

Valgkomitee: Hans Gulbrandsen – Tom Wallin-Kjeserud – Kirsten Haukemyr


CHIEFER

Østfold
Tom Wallin-Kjeserud

Akershus
Follo

– Romerike
Fred Martila

Akershus Vest
Ann-Karin Hammer

Oslo
Hans Gulbrandsen

Hedmark

Oppland

Buskerud
Tomas Torgersbråten

Vestfold

Telemark
Jan Underdal

Agder

Rogaland

Hordaland
Alf Øien

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Trøndelag

Nordland

Troms
Mariann Dijkhuizen

Finnmark