Styret, Komiteer og Chiefer

Styret i YCC-Norway består av følgende personer:

PRESIDENT
Hans-Peter Lannerstedt – Spikkestad

VISEPRESIDENT
Eddie Lund – Sande

KASSERER
Ole-Marius Aspelund – Veggli

SEKRETÆR
Bjørn Jøndal – Oslo

STYREMEDLEM
Per Gjengår – Trondheim

VARAMEDLEM
Nina Eriksen – Oslo

 

Int. koordinator: Trond Stien

Tur- og Treffkomitee: Nina Eriksen – Per Johansen – Gerd-Berit Lindalen

Klubbshopansvarlig: Hans-Peter Lannerstedt

Webansvarlig: Hans-Peter Lannerstedt

 

Valgkomitee: Hans Gulbrandsen – Tom Wallin-Kjeserud – Kirsten Haukemyr


CHIEFER

Østfold
Tom Wallin-Kjeserud

Akershus
Follo

– Romerike
Fred Martila

Akershus Vest
Ann-Karin Hammer

Oslo
Hans Gulbrandsen

Hedmark

Oppland

Buskerud
Tomas Torgersbråten

Vestfold

Telemark
Jan Underdal

Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark