Styret, Komiteer og Chiefer

Styret i YCC-Norway består av følgende personer:

PRESIDENT
Hans-Peter Lannerstedt – Spikkestad
Tlf: +47 91 70 04 09

VISEPRESIDENT
Ole-Marius Aspelund – Veggli
Tlf: +47 97 12 38 25

KASSERER
Jørn Sand – Oslo
Tlf: +47 97 03 85 42

SEKRETÆR
Bjørn Jøndal – Son
Tlf: +47 91 60 72 66

STYREMEDLEM
Per Gjengår – Trondheim
Tlf: +47 91 89 72 18

VARAMEDLEM
Nina Eriksen – Oslo
Tlf: +47 93 06 31 91

Int. koordinator: Ole-Marius Aspelund

Tur- og Treffkomitee: Nina Eriksen – Per Johansen – Gerd-Berit Lindalen

Klubbshopansvarlig: Hans-Peter Lannerstedt – under opplæring Eirik Jarl Nilssen

Webansvarlig: Hans-Peter Lannerstedt –

Valgkomitee: Kirsten Haukemyr – Eirik Jarl Nilssen – Fred Martila


CHIEFER

Østfold
Tom Wallin-Kjeserud
Tlf: +47 45 00 76 67

Akershus
Follo

– Romerike
Fred Martila
Tlf: +47 92 45 71 99

Akershus Vest
Ann-Karin Hammer
Tlf: +47 45 47 26 96

Oslo
Nina Eriksen
Tlf: +47 93 06 31 91

Hedmark
Rune Kristiansen
Tlf: +47 91 53 26 46

Oppland

Buskerud

Vestfold
Kirsten Haukemyr
Tlf: +47 98 69 51 58

Telemark
Jan Underdal
Tlf: +47 48 18 19 88

Agder
Tore Slettebø
Tlf: +47 98 68 60 70

Rogaland

Hordaland
Alf Øien
Tlf: +47 92 62 65 72

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Trøndelag

Nordland

Troms
Mariann Dijkhuizen
Tlf: +47 90 13 82 09

Finnmark