Styret

Styret i YCC-Norway består av følgende personer:

PRESIDENT
Trond Stien – Bergen

VISEPRESIDENT
Hans-Peter Lannerstedt – Spikkestad

KASSERER
Ole-Marius Aspelund – Veggli

SEKRETÆR
Bjørn Jøndal – Oslo

STYREMEDLEM
Per Gjengår – Trondheim

VARAMEDLEM
Nina Eriksen – Oslo