Styret og komiteer

Styret i YCC-Norway består av følgende personer:

PRESIDENT
Trond Stien – Bergen

VISEPRESIDENT
Hans-Peter Lannerstedt – Spikkestad

KASSERER
Ole-Marius Aspelund – Veggli

SEKRETÆR
Bjørn Jøndal – Oslo

STYREMEDLEM
Per Gjengår – Trondheim

VARAMEDLEM
Nina Eriksen – Oslo

 

Int. koordinator – Trond Stien

Treffansvarlig – Nina Eriksen

Klubbshopansvarlig – Hans-Peter Lannerstedt

Turkomite – Gerd-Berit Lindalen og Nina Eriksen

Webansvarlig – Hans-Peter Lannerstedt

Klubbtreffkomite – Ann-Karin Hammer og Gerd-Berit Lindalen