Styret, Komiteer og Chiefer

Styret i YCC-Norway består av følgende personer:

PRESIDENT
Hans-Peter Lannerstedt – Spikkestad
Tlf: +47 91 70 04 09

VISEPRESIDENT
Ole-Marius Aspelund – Veggli
Tlf: +47 97 12 38 25

KASSERER
Jørn Sand – Oslo
Tlf: +47 97 03 85 42

SEKRETÆR
Bjørn Jøndal – Son
Tlf: +47 91 60 72 66

STYREMEDLEM
Per Gjengår – Trondheim
Tlf: +47 91 89 72 18

VARAMEDLEM
Nina Eriksen – Oslo
Tlf: +47 93 06 31 91

Int. koordinator: Ole-Marius Aspelund

Klubbtreffansvarlig: Nina Eriksen

Klubbshopansvarlig: Eirik Jarl Nilssen

Webansvarlig: Christian Rogne

Valgkomitee: Kirsten Haukemyr – Eirik Jarl Nilssen – Fred Martila


CHIEFER

Østfold
Ingolf-Loke Stefanssen
Tlf: +47 46 86 12 77

Akershus
Follo
Christian Rogne
Tlf: +47 91 15 54 72

– Romerike
Fred Martila
Tlf: +47 92 45 71 90

Akershus Vest

Tlf: +47

Oslo
Nina Eriksen
Tlf: +47 93 06 31 91

Hedmark
Rune Kristiansen
Tlf: +47 91 53 26 46

Oppland

Buskerud
Jørn Øverby
Tlf: +47 90 56 19 94

Vestfold
Kirsten Haukemyr
Tlf: +47 98 69 51 58

Telemark
Jan Underdal
Tlf: +47 48 18 19 88

Agder
Tore Slettebø
Tlf: +47 98 68 60 70

Rogaland
Arild Tollefsen Vik
Tlf: +47 97 52 95 55

Hordaland
Alf Øien
Tlf: +47 92 62 65 72

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Trøndelag
Per Gjengår
Tlf: +47 91 89 72 19

Nordland

Troms
Mariann Dijkhuizen
Tlf: +47 90 13 82 09

Finnmark