Vestregler for YCC-Norway

Sist vedtatt: 04.03.2018

 1. YCC-klubbvesten kan kun bæres av medlemmer iht § 5 i klubbens vedtekter. Etter ett års medlemskap som prøvemedlem, vil man på årsmøte bli tildelt rett til å bære ryggmerke. Dette må kjøpes i klubbshoppen.
 2. Klubbvesten skal ved samlinger, treff eller andre MC-relaterte tilstelninger, bæres av alle medlemmer som innehar styreverv eller annen stilling i klubben.
 3. Øvrige medlemmer kan velge om de vil bære klubbvest, men det er ønskelig at alle gjør dette for å profilere klubben.
 4. Vest fra YCC-Norway skal kun ha ryggmerke og banner på ryggen (som vist på bildet under), Banner (YCC-NORWAY.COM), skal ikke monteres lavere enn 5 cm over vestens nedre kant.
 5. Vestens venstre side foran (Hjertesiden) er forbeholdt YCC-Norways logo og merker fra YCC-Norway. Minimumskrav er et YCC-Norway brystmerke plassert slik som vist på bildet.
 6. Navn/stilling og tilhørighetsmerker er frivillig for medlemmer, men skal benyttes av medlemmer som innehar styreverv eller stillinger i klubben.
 7. Stillingsmerke som President, Visepresident, kasserer etc. skal plasseres under navne-/alias-merke og over brystmerket.
 8. Tilhørighetsmerker skal plasseres under brystmerke etter følgende rangering: region, stedsnavn/område og tittelmerker som Regionsjef, Chief etc. Mao skal klubbtitler stå over brystmerket, og avdelingstittel skal stå under brystmerket.
 9. Feltet under YCC-brystmerke og tilhørighet, skal kun være til YCC-Norway-relaterte merker som er godkjent av styre.
 10. Interne markeringer som «YCC-RIDERS», «YCC-FIRST AID» eller andre markeringer, plasseres helst over navnemerker.
 11. Vestens høyre side foran kan benyttes fritt av medlemmene til for eksempel merker fra andre klubber eller treff man har vært på.
 12. For at vestene skal ha et likt utseende, skal alle YCC-merker bestilles gjennom klubbshopen.

Offisielle mål på YCC-merker:

Ryggmerke Herre : L x H 335mm x 160mm
Ryggmerke Dame: L x H 280mm x 130 mm
Brystmerke: L x H  103mm x 50mm
Navnemerke: ikke høyere enn 25 mm. Lengden avhenger av antall bokstaver. Skriften skal være sort med sølvgrå bakgrunn og sort ramme.
Tilhørighetsmerke: Se navnemerke
Tittelmerke: se navnemerke