Vestregler for YCC-Norway

Sist vedtatt: 16.01.2016

 1. YCC-Vest kan kun bæres av medlemmer av klubben. Etter det første år som fullverdig medlem, man møte på årsmøte før man får anledning til å kjøpe ryggmerke. Medlemmer som avslutter sitt medlemskap, plikter å fjerne merket. Støttemedlemmer kan ikke bære klubbvest med ryggmerke. (kun brystmerke på venstre bryst, og banner nederst på ryggen etter vestreglementet).
 2. Vest skal ved samling, treff eller andre MC relaterte tilstelninger, bæres av alle medlemmer som innehar styreverv eller stillinger i klubben.
 3. Alle andre medlemmer kan fritt velge om de vil bære vest, men det er ønskelig at alle gjør det.
 4. Ved bruk av vest fra YCC-Norway hvor ryggmerke er montert, skal dette stå alene på ryggen, (slik som vist på bildet under). Det er IKKE tillatt å benytte andre merker på ryggen, verken YCCN eller andre. Unntatt er YCC- NORWAY.COM, som monteres så langt ned som mulig, nederst på ryggen, dog ikke lavere enn 5 cm over vestens nedre kant..
 5. Vestens venstre side foran (Hjertesiden) er forbeholdt YCC-Norway logo og merker fra YCC-N.. Minimums krav er et YCC-Norway brystmerke plassert slik som bildet viser.
 6. Navn/stilling og tilhørighetsmerker er frivillig for medlemmer, men skal benyttes av medlemmer som innehar styreverv eller stillinger i klubben.
 7. Ved bruk av stillingsmerke skal dette plasserer under navne/alias-merke og over brystmerke. Stillingsmerker i klubben skal stå over brystmerke . Tilhørighets merker, skal plasseres under
  YCC-merke på hjertesiden i rangering: region, stedsnavn/område og tittelmerker som Regionsjef, Chief etc skal plasseres under brystmerke. Kort fortalt Klubbtitler skal over brystmerke, og
  avdelingstittel skal stå under brystmerke.
 8. Feltet over YCC-brystmerke er forbeholdt navn/alias og titler for klubben som President, Visepresident, Kasserer etc.
 9. Feltet under YCC brystmerke og tilhørighet, skal kun være til YCC-Norway relaterte, og godkjent av styret, merker.
 10. Interne markeringer som «YCC-RIDERS», «YCC-FIRST AID» eller andre fremtidige markeringer plasseres helst over navnemerker.
 11. Vestens høyre side kan benyttes fritt av medlemmene til for eksempel merker fra andre klubber eller treff man har vært på.
 12. Brudd på reglement kan føre til inndragning av vest.
 13. For at klubb-vestene skal få et unisont utseende, skal alle YCC-merker bestilles gjennom klubbshoppen.

Offisielle mål på følgende merker:

Ryggmerke Herre : L x H  335mm x 160mm
Ryggmerke Dame: L x H  280mm x 130 mm
Brystmerke: L x H  103mm x 50mm
Navnemerke: skal ikke være høyere enn 25 mm. Lengden avhenger av antall bokstaver. Skriften skal være sort med sølvgrå bakgrunn og sort ramme.
Tillhørighetsmerke: Se navnemerke
Tittelmerke: se navnemerke

fullrygg hjertesiden