Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medlemsnummer 272 Joar Birkeland og Medlemsnummer 273 Rune Koppervik velkommen som medlem i YCC-N.

Nye medlemmer

Publisert

Da ønsker vi Terje T@ggen Hansen medl nr 268, Johannes Solbraa medle, nr 269, Stine Johansen-Solbraa med.nr 271 og Roald Tanche-Bergh velkommen som medlemmer i klubben.

Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medlemsnummer 265 Tomas Torgersbråten velkommen som medlem i YCC-N.