Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medl.nr 007 Roger Moore fra Cambridgeshire i England velkommen til klubben

Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker Medl.nr 378 Elling Munkeby fra Levanger, Velkommen i klubben