Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medl.nr 250, Mona Marie Rustad Hovd fra Vestby, velkommen i klubben.

Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medl.nr 227 Merete Kristine Mathiassen fra Evenskjer, velkommen i klubben