Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medl.nr. 203, Stig Dahl, velkommen som medlem i YCC-Norway.

 

Nytt medlem

Publisert

Da ønsker vi medl.nr. 205 Laila Jahrsengene, velkommen i klubben. Hun blir nr 4 av klubbens «Girl Riders».