Årsmøte 2016

Publisert

Årsmøtet i 2015 vedtok å flytte fremtidige årsmøter til februar i påfølgende år. Dette for å få en kontiunitet i styrets arbeid. Da er ikke det som skjedde i foregående år så langt unna, og man kan planlegge kommende sesong.

ÅRSMØTET 2016 vil bli avholdt lørdag den 13. februar kl 14:00. Nøyaktig sted vil bli opplyst så snart dette er klart.

På kvelden samme dag, vil Det Store Pizzatreffet bli avholdt i lokalene til Heidi’s Bier Bar Oslo, som er ett nyåpnet sted. Dette starter kl 18:00.

 

Velkommen til en helg i Oslo i YCC-Norway sitt tegn.

Hilsen
Visepresidenten