Nytt medlem

Publisert

Da vil vi ønske Terje Stokke velkommen som nytt medlem i klubben. Vi håper at du vil trives, og at vi vil møtes på veien i 2016

Visepresidenten