Velkommen til nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medl.nr 280 Sven Solhaug fra Røyse velkommen til klubben.