Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medl.nr 298, Terje Gundersen velkommen i klubben.