Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker nytt medlem nr 188, Jan Einar «Skautraver’n» Sjøflot, velkommen i klubben