Nye Chief’er i klubben

Publisert

Styret har på styremøte den 4. mars 2018 utnevnt følgende personer til Chief’er for område som er beskrevet etter navnet.

Tom Wallin-Kjeserud  for Østfold
Hans Gulbrandsen for Oslo
Fred Martila for Romerike
Jan Underdal for Telemark
Geir Helge Brox for Rogaland

Styret ønsker lykke til med jobben som Chief, og håper medlemmen støtter opp rundt det arbeidet de nedlegger for klubben og sitt område.