Klubben vs Corona-virus situasjonen i Norge

Publisert

Styret i klubben henstiller alle medlemmer til å følge de råd og forordninger som den norske regjering har utstedt.

Vi henstiller også våre medlemmer til ikke å delta på større arrangement og heller ikke arrangere dette så lenge vi har unntakstilstand i landet vårt.

Presidenten
YCC-Norway