Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medl.nr 439 Kasper Børresen, velkommen i klubben. Han er nytt jr. medlem.