Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medl.nr. 296, Tore Lie fra Bønes i Bergen, velkommen til klubben.