Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medl.nr 376, Anne-Grethe Furu fra Finnsnes, velkommen i klubben.