Valgkomiteen 2023

Publisert

Hei

Valgkomiteen har hatt første møte på video.

Brev til medlemmene vedlagt som ønskes publisert via e-mail og på nettsiden vår og Facebook.

Det blir nå tatt kontakt med de som er på valg om de ønsker gjenvalg.

Innstilling bør være klar  i god tid føre nytt år 31.12.22 men vi avventer til denne datoen med å konkludere i henhold til vedtektene.

Nytt  fra valgkomiteen er at alle forslag fremmes skriftlig/begrunnes samt at det er en selvfølge at den fremmer er spurt og vil stille til valg.

Vedlagt skjema som skal fylles ut og sendes valgkomiteen innen 31.12.22. – Gjerne i god tid føre fristen.

Alle som blir foreslått til et verv blir kontaktet av valgkomiteen og må regne med å bli intervjuet – video, skype eller teams -eller live ????

For valgkomiteen

Mvh

Jannicke Sommer-Ekelund       

somekelu@online.no
97512168

Valgkomiteen 2023

Skjema opplysninger om kandidaten YCC