Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medl.nr. 538 Jørn Løngaard fra Strømmen, velkommen i klubben.