Årsmøte 2024

Publisert

Herved bekjentgjøres at Årsmøtet i klubben 2024 avholdes på Rock Inn i Oslo lørdag 10. februar 2024 klokken 14:00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være klubben i hende 31. desember 2023. Saken må legges frem ferdig med vedtakskonklusjon.